top of page

Our Team 

 
Image-empty-state.png

Bridget Wills

Giáo sư bênh nhiệt đới, Đại học Oxford, Anh

Thành viên ban cố vấn

Image-empty-state.png

Lê Phương Chi

Trợ lý nghiên cứu, OUCRU, TPHCM

Image-empty-state.png

Nguyễn Thị Vân Thùy

Điều phối dự án, OUCRU, TPHCM

Image-empty-state.png

Đông Thị Hoài Tâm

Cố vấn lâm sàng, OUCRU, TPHCM

Image-empty-state.png

Evelyne Kestelyn

Trưởng phòng Nghiên cứu lâm sàng, OUCRU, TPHCM

Thành viên ban cố vấn

Image-empty-state.png

Mary Chamber

Trưởng phòng Kết nối công chúng, OUCRU, TPHCM

Thành viên ban cố vấn

Image-empty-state.png

Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Giám đốc, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, TPHCM

Thành viên ban cố vấn

Image-empty-state.png

Đặng Đức Anh

Giám đốc, NIHE, Hà Nội

Thành viên ban cố vấn

Image-empty-state.png

Huỳnh Thụy Phương Hồng

Nghiên cứu khoa học xã hội , OUCRU, TPHCM

Image-empty-state.png

Nguyễn Minh Nguyệt

Nghiên cứu viên lâm sàng, OUCRU, TPHCM

Image-empty-state.png

Susan Bull

Nghiên cứu viên & Giảng viên đại học, Ethox Centre, Anh

Thành viên ban cố vấn

Image-empty-state.png

Đỗ Văn Dũng

Phó hiệu trưởng, Đại học Y Dược, TPHCM

Thành viên ban cố vấn

Image-empty-state.png

Jennifer Ilo van Nuil

Nghiên cứu viên, OUCRU, TPHCM

Image-empty-state.png

Nguyễn Thanh Hùng

Giám đốc, Bệnh viện Nhi Đồng I, TPHCM

Thành viên ban cố vấn

Image-empty-state.png

Vũ Bảo Hưng

Nhân viên truyền thông, OUCRU, TPHCM

Image-empty-state.png

Katrina Lawson

Quản lý truyền thông và quỹ, OUCRU, TPHCM

Image-empty-state.png

Nguyễn Thế Dũng

Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh học - Ký sinh học, ĐHQG, TPHCM

Thành viên ban cố vấn

Image-empty-state.png

Đinh Thế Trung

Nghiên cứu viên lâm sàng, OUCRU, TPHCM

bottom of page