top of page
Image-empty-state.png

Đinh Thế Trung

Nghiên cứu viên lâm sàng, OUCRU, TPHCM

Bác sĩ Đinh Thế Trung nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997 và Tiến sĩ tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford và Đại học Mở Vương quốc Anh năm 2012. Ông là bác sĩ lâm sàng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và là giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh gần 20 năm.
Anh đã tham gia nhóm Sốt Xuất huyết tại OUCRU với tư cách là nhà nghiên cứu lâm sàng từ năm 2006. Anh là tác giả hoặc đồng tác giả của nhiều bài báo, chủ yếu về các đặc điểm lâm sàng của bệnh sốt xuất huyết ở các nhóm tuổi khác nhau, khám phá các cơ chế của chảy máu và rò rỉ mạch hệ thống trong bệnh sốt xuất huyết .

bottom of page