top of page
Image-empty-state.png

Nguyễn Thế Dũng

Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh học - Ký sinh học, ĐHQG, TPHCM

Ông đã làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn hai mươi năm
và từng là Phó Giám đốc của bệnh viện này.
Ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc năm 2000 và sau đó làm Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ
Chí Minh từ năm 2002 đến 2007.
Ông đã là Chủ nhiệm Bộ môn Nhiễm của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ nhiệm Bộ môn
Nhiễm và Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh học - Ký sinh học của Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh và là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam.
Ông đã dành nhiều năm đóng góp cải tiến Quản trị Bệnh viện, Quản lý Y tế, chiến lược và chính
sách Y tế tại Việt Nam. Ông cũng đã khởi xướng nhiều chương trình hợp tác và giáo dục với nhiều
trường đại học nước ngoài.
Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng đã tham gia, chủ trì nhiều hội nghị và nghiên cứu khoa học trong lĩnh
vực y tế, công bố và chủ trì cải cách y tế cho thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian làm việc.

bottom of page