top of page
Image-empty-state.png

Katrina Lawson

Quản lý truyền thông và quỹ, OUCRU, TPHCM

Katrina là Giám đốc Truyền thông tại OUCRU. Cô làm việc tại TP HCM, Việt Nam và phụ trách truyền thông cũng như kết nối chính sách cho OUCRU với các cơ sở tại TP HCM và Hà Nội ở Việt Nam, Kathmandu ở Nepal và Jakarta ở Indonesia. Mục tiêu của nhóm truyền thông tại OUCRU là hỗ trợ truyền thông khoa học chất lượng cao, với nhiều đối tượng bao gồm cộng đồng khoa học, các nhà hoạch định chính sách, sinh viên và thanh niên, cũng như công chúng. Trong các chương trình truyền thông của mình, chúng tôi hướng tới việc tiếp cận nhiều đối tượng một cách tổng thể và thú vị.

bottom of page