top of page
Image-empty-state.png

Nguyễn Thị Vân Thùy

Điều phối dự án, OUCRU, TPHCM

Nguyễn Thị Vân Thùy hiện là điều phối viên dự án Dengue - CHIM tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã làm việc tại đây từ năm 2007 đến nay.

Các hoạt động chính: Điều phối một loạt các nghiên cứu tại bệnh viện và cộng đồng tập trung vào bệnh sốt xuất huyết. Đặc biệt bao gồm:

Một đoàn hệ theo dõi gần 6000 trẻ sơ sinh đến 2 tuổi, nhằm xác định các yếu tố nguy cơ miễn dịch, di truyền và virus đối với bệnh sốt xuất huyết

Các nghiên cứu dịch tễ học về sự lây truyền vi rút sốt xuất huyết trong môi trường đô thị, bao gồm nghiên cứu về ảnh hưởng của khả năng di chuyển của con người

Nghiên cứu sự lây truyền từ người sang muỗi

Các hoạt động giám sát lâm sàng cho một nghiên cứu quan sát lớn đang diễn ra trên toàn khu vực

Quản lý cơ sở dữ liệu và phân tích các tập dữ liệu phức tạp

Chủ động xem xét các vấn đề tiềm ẩn và hành động để tránh, hoặc giảm tác động của các vấn đề liên quan đến tiến độ học tập.

bottom of page