top of page

Hoạt động PAR

Thảo luận nhóm là tập hợp một nhóm nhỏ các bạn sinh viên. Dưới sự hướng dẫn của thành viên dự án, cả nhóm sẽ cùng tìm hiểu và thảo luận một loạt các chủ đề mà cả hai bên cảm thấy thú vị.

bottom of page