top of page
Image-empty-state.png

Jennifer Ilo van Nuil

Nghiên cứu viên, OUCRU, TPHCM

TS Jennifer Ilo Van Nuil là Thành viên Nghiên cứu của Mạng lưới Đạo đức Sinh học Y tế Toàn cầu tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chuyên môn của Jennifer là Nhân học Y khoa và bà quan tâm rộng rãi đến các mối quan hệ giữa các can thiệp y tế toàn cầu, chính trị và thực hành. Các mối quan tâm nghiên cứu chính của cô bao gồm nghiên cứu điền đã y sinh học, các bệnh truyền nhiễm, sức khỏe toàn cầu và lý thuyết xã hội. Jennifer đã làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu ở Rwanda trong hơn mười năm và đã làm việc tại Việt Nam trong năm qua.

bottom of page