top of page
Image-empty-state.png

Huỳnh Thụy Phương Hồng

Nghiên cứu khoa học xã hội , OUCRU, TPHCM

TS Huỳnh Thụy Phương Hồng hiện đang làm việc về:

Tiến hành đánh giá các vấn đề pháp lý và quy định xung quanh việc phát triển các nghiên cứu CHIM ở Đông Nam Á (đặc biệt là Việt Nam) trong dự án LEAF.

Thiết kế và đo lường nhận thức đối với nghiên cứu trong nhóm sinh viên trong dự án SEED

bottom of page