top of page

Tranh luận Khoa học

Tranh luận khoa học tạo cơ hội cho học sinh bày tỏ quan điểm của mình về một chủ đề khoa học và rèn luyện kỹ năng tranh luận và nói trước đám đông. Tham gia ngày hội Khoa học, học sinh sẽ được đào tạo ngắn hạn về các quy tắc tranh luận. Họ sẽ cùng nhau thành lập hai đội và thực hiện cuộc tranh luận.

Chủ đề quán cà phê khoa học 1

Ngày:

Đề tài:

bottom of page